Inici   >   Oferta   >   Serveis

CONEIX TOTES LES POSSIBILITATS

Serveis

Serveis DIH

1. ASSAIG I EXPERIMENTACIÓ

1.1 DIAGNÒSTIC DE MADURESA DIGITAL I FULL DE RUTA TECNOLÒGICA

Avaluació, assessorament i diagnòstic organitzacional de la preparació de l’empresa per a l’adopció de les tecnologies digitals per emprendre desafiaments els pròxims anys. Elaboració de plans de transformació digital per alcançar la maduresa necessària i avaluacions de la preparació tecnològica dels productes o serveis.

1.2 ACOMPANYAMENT EN L'ÚS DE LABORATORIS I INFRAESTRUCTURES TECNOLÒGIQUES PER A LA DIGITALITZACIÓ

Provisió d’infraestructura tecnològica digital i accés a laboratoris i infraestructures avançades dels membres per a la realització d’experiments a mida per al sol•licitant i producció de prototips o primeres sèries.

1.3 OBSERVATORI DE TENDÈNCIES

Informació actualitzada sobre les tendències en el mercat i avaluació del potencial del mercat de nous productes i serveis amb validació dels models de negoci. Servei de vigilància tecnològica i intel•ligència competitiva.

1.4 ASSESSORAMENT I CONSULTORIA EN L'ÚS DE TECNOLOGIES DIGITALS

Suport per a start-ups que estiguen articulades al voltant de la utilització de les tecnologies digitals.

1.5 ACCÉS A DATA SETS

Accés a conjunts de dades que faciliten l’experimentació en tecnologies digitals.

1.6 ASSESSORAMENT PROPIETAT INDUSTRIAL

Assessorament en matèria de protecció de la propietat industrial.

1.7 R+D ESPECÍFICA EN TECNOLOGIES DIGITALS

Accés a membres amb línies d’investigació especialitzades en alguna de les tecnologies digitals per a la realització de projectes d’R+D. Aplicació d’innovació tecnològica digital per desenvolupar nous productes/serveis o millorar existents. Incentivar R+D+i entre els membres de l’associació a través de programes de col•laboració.

1.8 DEMOSTRACIÓ DE PRODUCTES

Workshops, showrooms i casos d’ús de productes davant de clients potencials.

1.9 REALITZACIÓ DE DEMOSTRADORS/PILOTS D'ÚS DE TECNOLOGIES DIGITALS EN ENTORNS REALISTES

Accés a tecnologies i solucions en fase de prototip (TRL 4-5) o demostració/pilot (TRL 6-7), i preparació de demostradors/pilots en entorns realistes a mida per avaluar necessitats específiques d’empreses.

1.10 PROTOTIPAT I PROVES DE CONCEPTE

Desenvolupament de MVPs que puguen validar-se amb clients reals i/o en un entorn industrialment rellevant. Disseny de prototips per explorar idees i tecnologies emergents abans d’entrar en producció i considerant també les oportunitats potencials que ofereix la producció en sèries menudes.

1.11 CONCEPTUALITZACIÓ, DISSENY O FABRICACIÓ DE NOUS PRODUCTES EN TECNOLOGIES DIGITALS

Servei d’assistència al disseny o fabricació de nous productes basats en tecnologies habilitadores. Es combina el coneixement expert en les tecnologies requerides i coneixement en conceptualització i disseny.

1.12 VALIDACIÓ DE PRODUCTE

Suport en la certificació de les proves de rendiment i control de qualitat.

2. FORMACIÓ DIGITAL

2.1 FORMACIÓ DE NEGOCI I EMPRENEDORIA

Formació per a la capacitació i el desenvolupament d’habilitats empresarials i emprenedoria i el desenvolupament de nous models de negoci i internacionalització.

2.2 FORMACIÓ/CAPACITACIÓ TÈCNICA DIGITAL

Organització d’accions de formació i capacitació especialitzades en tecnologies digitals concretes mitjançant serveis a mida o sota catàleg i continguts de cursos amb format massiu obert online.

2.3 GESTIÓ DEL TALENT DIGITAL (BOSSA D'OCUPACIÓ)

Atracció i retenció del talent digital en la Comunitat Valenciana. Bossa d’ocupació.

3. SUPORT EN LA RECERCA DE FINANÇAMENT

3.1 DEFINICIÓ D'ESTRATÈGIA I DESENVOLUPAMENT DE VISIÓ

Suport en la definició de la seua visió i estratègia, tant a noves empreses com a pimes i grans corporacions que requereixen noves idees per romandre rellevants i competitives en el mercat.

3.2 ACCÉS A INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES I ESPECIALITZADES

Accés a infraestructura física bàsica (oficina, sales, etc.) i infraestructura de comunicacions i videoconferència.

3.3 DESENVOLUPAMENT DE NEGOCI

Serveis de suport en el disseny de nous models de negoci basats en tecnologies digitals per a la diversificació de negoci i el suport a la creació de noves empreses.

3.4 ACCELERACIÓ D'INICIATIVES START-UP.

Suport per a start-ups que estiguen articulades al voltant de la utilització de les tecnologies digitals.

3.5 MENTORING / ACOMPANYAMENT (ASSESSORAMENT EMPRESARIAL, FISCAL, LEGAL)

Assessorament empresarial, fiscal, legal i ètic quan siga necessari.

3.6 SUPORT PER A COMPRA PÚBLICA INNOVADORA PER A LA DIGITALITZACIÓ

Suport per a compra pública innovadora per a la digitalització.

3.7 CONNEXIÓ AMB FONTS DE FINANÇAMENT

Assessorament per identificar oportunitats de finançament públic per implementar projectes tecnològics digitals en teixit productiu i facilitar accés a fonts de finançament (UE, nacional, regional i privada).

3.8 CREACIÓ DE CONSORCIS

Assistència tècnica en el procés de desenvolupament de propostes per complir amb els requisits específics i aconseguir el finançament del projecte. Foment de cooperació interempresarial en projectes conjunts.

3.9 ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A SOL•LICITUD DE FINANÇAMENT PÚBLIC

Assistència tècnica en el procés de desenvolupament de propostes per complir amb els requisits específics i aconseguir el finançament del projecte. Foment de cooperació interempresarial en projectes conjunts.

3.10 ANÀLISI DE VIABILITAT /R+D PRECOMPETITIVA

Estudi de viabilitat per a la participació en projectes col•laboratius d’R+D per donar suport a la transformació d’idees innovadores en conceptes demostrables.

4. ECOSISTEMES D’INNOVACIÓ I XARXES

4.1 INTERMEDIACIÓ / BROKERING

Activitats vinculades amb interconnexió d’empreses proveïdores, clients, serveis de suport empresarial, fonts de finançament, instituts tecnològics i institucions acadèmiques, aprofitant les xarxes existents a les quals pertanyen els membres de l’associació (SEIMED, AEIs, etc.)

4.2 ESDEVENIMENTS DE NETWORKING

Organització i participació en esdeveniments que informen sobre tendències tecnològiques, oportunitats que brinden les tecnologies digitals i els instruments disponibles per recolzar la implantació d’estes tecnologies.

4.3 ESDEVENIMENTS DE BROKERAGE

Organització i participació en esdeveniments que apropen a les empreses manufactureres les oportunitats de participar en projectes cooperatius que promoguen i validen l’ús de tecnologies digitals.

4.4 XARXES DE COL•LABORACIÓ AMB ALTRES DIH

Incorporació a xarxes que permeten establir sinergies i enfortisquen l’oferta de serveis prestada des del Hub.

4.5 AGENDA DE REPTES DIGITALS

Elaborar una agenda de reptes o esdeveniments de desafiaments que permeten a les empreses o entitats enviar reptes, problemàtiques i necessitats per a la seua digitalització i poder donar-les solució a través de l’associació.

4.6 SUPORT A INCUBADORES/ACCELERADORES

Suport per a la consolidació d’un ecosistema d’star-ups potent a nivell regional.

4.7 ESPAIS D'INNOVACIÓ/INNOVACIÓ OBERTA

Accés a espais d’innovació per animar els innovadors i altres membres de l’ecosistema a interactuar i compartir idees. Accés a espais de co-working.